37 души от задържаните вчера по време на протеста са осъдени още снощи по бързото производство. Това съобщиха от Софийския районен съд. Седем районни съдии се произнесоха по бързите производства снощи, образувани по Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ), срещу граждани, арестувани по време на протеста. В края на работния ден вчера четирите дежурни състава, заедно с още трима наказателни съдии се отправиха към Първо, Четвърто и Пето РПУ, за да разгледат делата, заведени срещу 37 арестанти. За да се осигури бързо и ефективно съдопроизводство, ръководството на Софийския районен съд взе решение да изпрати съдиите в районните управления, тъй като конвоирането на задържаните до сградата на съда би отнело повече време и ресурс.

Девет от задържаните са признати за невинни. За виновни са обявени общо 27 души, като четирима от тях са наказани с глоба от 30 лева, осем – с глоба от 50 лева, девет – с глоба от 100 лева и петима – с глоба от 200 лева. Само един от задържаните е получил наказание пет денонощия арест в поделенията на МВР. Делото срещу едно от лицата, признато за виновно, е изпратено на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, тъй като момчето е родено през 1991 г.

По данни на МВР, вчера са арестувани между 180 и 190 души. Днес продължават останалите дела по Указа за борба с дребното хулиганство. Те се гледат в Първо, Трето, Четвърто и Шесто РПУ.