"В ранния следобед очакваме становищата на стачкуващите училища по проекта за споразумение, предложен от правителството и публикуван тази нощ на сайта на Министерството на образование">образованието и науката", каза зам.-председателят на КНСБ Валентин Никифоров.

Той уточни, че в момента Единният национален стачен комитет (ЕНСК) изпраща по факс до всички стачкуващи учебни заведения текста на проекто-споразумението.

Според Никифоров обаче, в него не се съдържат две от най-важните неща - увеличение на заплатите в образование">образованието от 1 октомври т.г. и начина за увеличение на възнагражденията в системата през 2008 г.

В проекто-споразумението е записано, че в зависимост от реализираните икономии, възнагражденията на заетите в системата на народната просвета ще бъдат увеличени от 1 ноември 2007 г. в допълнително уговорен между страните размер.

Завишават се стандартите за издръжка на един ученик през 2008 г. до 1 151 лева.

Ще бъде провеждана политика за увеличаване на възнаграждението на учителите през единния разходен стандарт, делегираните бюджети, системата за диференцирано заплащане, нормите за задължителна преподавателска работа и средните стойности на нормативите за пълняемост на групите и паралелките.

Въз основа на това през втората половина на 2008 г. средната брутна работна заплата на педагогическия персонал да достигне 650 лева без средствата за диференцирано заплащане, пише още в проекта на споразумение, предложен от правителството.