На сесията в четвъртък кметът на общината ще предложи на съветниците да гласуват за отпускане на 2000 лв. за 15-годишния Тони Тодоров от Ботевград. Момчето страда от генетично хронично заболяване на белия дроб и в момента е с влошено здравословно състояние. За стабилизирането му е необходим апарат – кислороден концентратор, който струва 2000 лв. Сумата ще бъде осигурена от собствени приходи на общината.