През юни тази година ще започне основен ремонт на болничната сграда и на дясното крило на доболничната помощ. Най-напред ще бъде ремонтиран покривът на Медицинския център. Предвижда се и разширяване на отделението по хемодиализа. Сериозните капиталови вложения ще бъдат в размер на няколко милиона лева. Общината ще осигури сумата по проект.

Общинското ръководство ще търси вариянт за временно преместване на лекарите, които практикуват в дясното крило на Медицинския център и нямат намерение да закупуват помещения в сградата.

На този етап общината запазва дейността на Медицинския център, на Медико-техническата лаборатория, както и на Стоматологичния център