Решението ще бъде гласувано на извънредна сесия на общинския съвет в четвъртък. Това стана ясно днес по време на срещата на персонала на болницата с управителя д-р Филев и кмета на общината Георигев. Поводът за срещата бе неизплащането на заплати на персонала заради водените дела за несъстоятелност на болницата. Хората искаха да знаят какво е финансовото състояние и докога ще работят без заплати.
В изказването си д-р Филев заяви, че държавата дава около 1.8 милиона лева месечно за здравеопазване в община Ботевград. От тези пари болницата получава месечно само 150 хиляди лева, останалите се разпределят между доболничната помощ и личните лекари. По този повод той предложи медицинският център, който в момента е самостоятелно общинско  търговско дружество, да стане ДКЦ към болницата. Тези лекари, които не са съгласни да работят в ДКЦ-то, трябва да си преместят кабинетите, а личните лекари ще плащат на болницата по-висок наем – заяви д-р Филев. Според него това е начин болницата да получи по-голямо финансиране от касата. С предложението му се съгласи кметът и обяви, че ще свика извънредна сесия в четвъртък, на която да бъде взето решение за вливането на Медицинския център към болницата. Той покани всички работещи в болницата да присъстват на сесията.