Шефовете на първото дружество за доброволно здравно осигуряване “Дом-Здраве” д-р Илко Семерджиев и д-р Бойко Пенков се срещнаха днес с лекарите от доболничната и болничната помощ в Ботевград. Двамата предложиха на местните медици да регистрират съвместно акционерно дружество. Според  бившия министър на здравеопазването тази форма на обединение гарантира бъдещото им развитие и оцеляване. В подкрепа на думите си д-р Семерджиев изтъкна предимствата при евентуална съвместна работа: покриване на европейските стандарти в областта на здравеопазването, кандидатстване с проекти по различни европейски програми, възможност за придобиване на собственост върху сградния фонд на лечебното заведение, кандидатстване за финансиране по НЗОК и др. Той заяви още, че ако от следваща година влезе в сила допълнителната здравноосигурителна вноска от 2%, неговият фонд ще насочи финансовия ресурс към съдружниците. “Създаването на акционерно дружество има и друго предимство – лекарите от доболничната помощ ще могат да работят в болницата и обратно – лекарите от болницата ще имат възможност да лекуват пациенти  в медицинския център. Джипитата пък ще получат право да практикуват като специалисти” – обясни д-р Семерджиев.

Последваха много въпроси от страна на местните лекари. Те се поинтересуваха кой ще държи контролния пакет акции, какъв дивидент ще получават, ако станат акционери, с какъв размер собствени средства трябва да участват в дружеството и т.н.
В отговор д-р Семерджиев заяви, че тепърва ще се уточнява какви инвестиции са необходими в доболничната помощ, както и размерът на средствата за реализацията им. По груби сметки медицинският център е с площ около 5 000 кв.м. Ремонтът на квадратен метър  ще струва около 250 евро – обясни д-р Пенков.

Местните лекари не са ангажираха с конкретен отговор. Те казаха, че искат да помислят по предложението, както и да чуят какво ще им предложат други здравноосигурителни фондове.

Накрая шефовете на “Дом-Здраве” АД обявиха, че ще пуснат подписка сред медиците за набиране на акционери.