Националният исторически музей дари шест витрини на Историческия музей в Ботевград. Дарението ще бъде предоставено днес. Четири от витрините ще се използват за подреждане на експонати при организиране на изложби, а другите две ще бъдат предоставени на Килийното училище в Боженица, което през миналата година стана филиал на Историческия музей в Ботевград.