Фондът на Исторически музей – Ботевград бе обогатен с 15 документа, свързани с историята на Телеграфо-пощенската станция в нашия град, Орханийския клон на българското дружество „Червен кръст”. Сред документите е уникална квитанция от 1882 година, подпечатана от Орханийското управление на окръжния съвет. Тя е подписана лично от сподвижника на Васил Левски и диарбекирски заточеник Гаврил Брънчев. 


Дарението е направено от нашия съгражданин Володя Казаков, съобщиха от ръководството на Исторически музей – Ботевград.