Националния кризисен щаб (НКЩ) е решил да разшири периметъра на действие на мобилизираната техника и персонал през следващите седем дни, включвайки в схемата на почистване и парковете и зелените площи в столицата. Решението е взето на заседание на Щаба, на което е анализирано постигнатото до сега, съобщиха от НКЩ.

От щаба призовават гражданите на столицата в периода 13–16 април да изнесат на местата, определени за изхвърляне, едрогабаритни битови отпадъци.

НКЩ е взел решение в началото на седмицата да бъде разширен кръгът на инспекторите, които контролират почистването на София, и наред с останалите контролни органи, още 40 инспектори и експерти да следят за работата на всички фирми, които в момента почистват столицата.

Междувременно стана известно и, че председателят на щаба и областен управител Тодор Модев да вземе участие в извънредната сесия на Столичния общински съвет, която ще се състои в понеделник. Модев ще настоява за координация и съвместни дейности със Столична община за решаване на проблемите с битовите отпадъци и нерегламентираните сметища в града.