Общинският кризисен щаб (ОКЩ) бе сформиран със заповед №137 на кмета на общината – Иван Гавалюгов, на 9 март 2020 г. Това стана заедно с въвеждането на извънредното положение в страната. В неговия състав влизат представители на основните институции, отговорни за създаването на организация и контрол по спазването на противоепидемичните мерки, въвеждани поетапно със заповеди на министъра на здравеопазването. 


В първата вълна на пандемията - от началото на извънредното положение до края на месец септември 2020 г. (приблизително), община Ботевград не беше засегната сериозно от разпространението на COVID -19, се посочва във внесената за разглеждане в Общинския съвет информация за дейността на ОКЩ. Първите случаи на диагностицирани жители на общината са от края на м. април 2020 г. Според официалните данни от Националната система, която отчита новозаразените с вируса и до която общините получиха достъп в края на м. май 2020 г., само 38 граждани на община Ботевград са дали положителен тест за COVID -19 до края на м. септември 2020г.


Втората вълна на пандемията обаче - през месеците октомври и особено ноември и декември, се оказа критична за община Ботевград, както и за цялата страна. До края на календарната 2020 г. диагностицирани са вече 670 жители на общината, и то само според официалната статистика. Към средата на м. февруари 2021 г. общият брой на заразените по официални данни е 800 души. От тях - 672 са излекувани, а 55 са починали.


В първите месеци от пандемията приоритет беше подготовката на МБАЛ - Ботевград за посрещане на кризисната ситуация. Веднага след обявяване на извънредното положение спешно е подготвено бившето Очно отделение за хоспитализация на пациенти с доказани положителни проби на коронавирус.


За подпомагане на нуждите на МБАЛ - Ботевград в борбата с COVID - 19 бе открита дарителска сметка още през м. март 2020 г. По решение на Комисия, назначена със заповед на кмета на общината да контролира и управлява дарените средства, и съобразно предложение, отправено от тогавашния управител на МБАЛ - Ботевград д-р Пламен Китанов, през м. юни с част от парите бяха закупени за нуждите на болничното заведение 6 едноканални перфузора и 6 пациентски монитора на стойност 19 260 лв. През м. юли, отново със средства от дарителската сметка, се закупи ново оборудване за линейката на общинската болница. Отпуснатите средства са в размер над 5 000 лева.


Във връзка с нарастващия брой на заболелите от COVID 19 в общината по време на втората вълна на пандемията и според указанията на министъра на здравеопазването, в МБАЛ - Ботевград спешно беше изграден и разкрит специализиран приемен COVID кабинет в топлата връзка между Блок 1 и Блок 4., за което Общината осигури близо 20 000 лв. 


Още 12 000 лв. бяха осигурени за ремонтни дейности, доставка и монтаж на инсталация за медицински газове в отделението по вътрешни болести, където се наложи да бъдат разкрити допълнителни 8 места за лечение на заразени с коронавирус. За персонала и пациентите на болничното заведение бяха закупени антигенни тестове, както и прецизен вортекс за бързо и сигурно разклащане и смесване на проби. На лечебното заведение бяха предоставени и други консумативи от първа необходимост, както и 45 броя защитни облекла за медицинските лица, обслужващи Ковид отделението.


От края на м, октомври 2020г. Ковид отделението започна активен прием на пациенти, първоначално с 12 легла, увеличени впоследствие на 23. Към средата на м. февруари 2021 г. през отделението за лечение са преминали 151 болни, от тях: 126 - излекувани, 22 - починали и 3 - преведени за интензивно лечение в други болници.


По решение на ОбС - Ботевград в края на календарната година от собствени приходи на Общината бяха отпуснати 114 000 лева за закупуване на нов мобилен дигитален рентгенов апарат, тип „Кугъл“ за нуждите на общинската болница, тъй като наличният в лечебното заведение е морално остарял. Апаратът е изключително необходим при диагностиката на белодробни заболявания, особено в ситуацията на пандемия от COVID - 19.


От информацията на ОКЩ става ясно още, че 332 сигнала, свързани с нарушаване на противоепидемичните мерки, са регистрирали до средата на м. февруари служителите в отдел „Контрол по сигурността на обществения ред“ на горещата телефонна линия на Община Ботевград. На всички е реагирано незабавно. Ежедневно са изпращани справки на РЗИ - София област и Областна администрация за резултатите от направените проверки. В тях са ангажирани и доброволци /напр. музикантите от Общински духов оркестър, чиято основна дейност в момента е ограничена поради извънредната ситуация/.


Според данни от РЗИ - София област за територията на община Ботевград са съставени: 3 акта за нарушения - на хипермаркет и заведение за хранене; направени са 315 предписания за изпълнение на мерки - на хранителни магазини, заведения за хранене, социални заведения и институции, детски градини и учебни заведения; банки и транспортни фирми; 3 000 предписания за поставяне под карантина - на физически лица, заразени с COVID - 19 и/или контактни на заразени лица.


На територията на Община Ботевград са образувани 11 производства за неспазване на карантина, съставени са и 241 акта за установяване на административни нарушения по чл.209а, сочат данните, предоставени от РУ на МВР – Ботевград. От тях става ясно още, че са съставени 280 предупредителни протоколи по чл.65 от ЗМВР за липса на предпазни маски за лице. Направени са 5 980 проверки на адрес на лицата с предписание от РЗИ, както и 2 998 посещения с РЗИ за връчване на предписания. 


От началото на календарната 2021 г. основен акцент в борбата с пандемията от COVID - 19 в целия свят, както и в България, е ваксинацията на населението. По данни на МБАЛ – Ботевград, и в съответствие с изпълнението на Националния ваксинационен план, в община Ботевград към средата на м. февруари 2021 г. са ваксинирани 214 души. 


Информацията за дейността на Общински кризисен щаб – Ботевград, ще бъде разгледана от местния парламент на редовното заседание, което ще се състои на 25 февруари.