На оперативно съвещание „на терен” с хората от Общинска администрация, имащи отношение към почистването на града, работниците от фирма „Шеле”и от фирма „Мир”, която отговаря за зелените площи, кметът е разяснил начина, по който ще се проведе почистването на града и общината. Стриктно изпълнение на поставените задачи е поискал кметът на общината от хората и фирмите, които са ангажирани с почистването.
От фирма „Мир” се иска кошчетата за отпадъци да бъдат разположени и подредени така, както трябва да бъдат навсякъде. На фирма „Шеле” ще бъде доставена цистерна за дезинфекция на контейнерите след извозване на битовите отпадъци .
Веднага след съвещанието машини и хора навлязоха на терена около недостроената сграда в центъра на града и се започна цялостното почистване от храсти, строителни и други отпадъци. Днес мястото около сградата придоби коренно друг вид. Дори сред населението се заговори, че това е част от подготовката за реализирането на мащабен проект за съединяването на недостроената сграда и някогашната сграда на РПК в един цялостен комплекс.
Неотдавна кметът инж.Богомил Георгиев се обърна с апел до всички граждани, фирми и организации от общината за провеждането на мащабна акция за пролетно почистване на града, за увеличаване и опазване на зелените площи.
В следващите дни ще бъдат предоставени два автомобила за изкарване на битовите отпадъци по график.
Фирма „Шеле” е закупила специален нов автомобил за извозване на битовите отпадъци от контейнерите и кофите за боклук. Това ще подобри рязко работата на фирмата, както и спазването на приетия график за извозване на отпадъците.
Предвидено е веднъж годишно да се измиват улиците на града по предварително приет график. Преди няколко дни измиването започна от централната част, като обхватът на улиците се разширява.                                      
За сега масово участие на фирми и граждани в пролетното почистване на града и на общината не се забелязва.