Управителят на болницата д-р Филип Филев информира съветниците и общинското ръководство, че лечебното заведение дължи 10 956 лв. по договор с фирма “Трансофт и сие” за поддържане на софтуер. Д-р Филев обясни, че договорът е подписан на 24.06.2005 год. от д-р Цветан Геров, който по това време управлява МБАЛ. Спроед клауза в споразумението болницата е плащала ежемесечно 996 лв. за техническо поддържане на компютърните системи. 
По времето на следващия управител - д-р Маргарита Стоева, е назначена комисия, която на 12.04.2006 год. излиза със становище, че договорът с “Трансофт и сие” е неизгоден и следва да бъде прекратен. В продъжение на 11 месеца обече не се предприемат конкретни действия в тази посока. Едва на 19.01.2007 год. д-р Стоева подписва споразумителен протокол с фирмата за прекратяване на договора. На 12.02.2007 год. и на 06.06.2007 год. болницата получава 11 фактури от “Трансофт и сие”. Те са на обща стойност 10 956 лв. Парите не са изплатени и фирмата предявява претенции за тях. Д-р Филев каза, че въпросният дълг не е покрит от общината, защото към 01.09.2008 год. не е фигурирал в счетоводните записвания на МБАЛ. 
Във вразка с възникналия финансов проблем съветниците решиха да се потърси съдебна отговорност от бившите управители на дружеството д-р Цветан Геров и д-р Маргарита Стоева. Изпълнението на решението бе възложено на д-р Филев.