Общият доход средно на лице от домакинство през март 2009 г. е 287.37 лв. и спрямо същият месец на 2008 г. нараства с 9.2%.

Това сочат данните на Националния статистически институт.

Най-съществените пера при неговото формиране са разходите за храна и разходите за жилище, енергия, за горива и вода. Те представляват над 50% от всички разходи , допълват от НСИ.

Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. При тях се наблюдава увеличение от 87.77 лв. на 91.19 лв. средно на лице или с 3.9%.

Техният относителен дял в общия разход слабо се понижава с 0.3 процентни пункта и достига до 35.9%.

През март 2009 г. спрямо същия месец на предходната година разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) се увеличават, допълват от НСИ. Те възлизат на 43.3 лв. през март 2008, а през същия месец на 2009 г.  и са 48.68 лв. средно на лице от домакинство.

Делът им в общите разходи отчитат увеличение с 1.4 процентни пункта и представляват 19.2% от него през март 2009 година.

Нарастват и разходите за здравеопазване с 10.1%. През март 2009 г. те възлизат на 15.57 лв. средно на лице, като делът им в общия разход е 6.1%,

Разходите за транспорт и съобщения намаляват с 6.8% и достигат 25.66 лв. средно на лице, отичат още от института.

Похарчените пари за облекло и обувки са намалели от 14.6% и достигат до 7.57 лв. средно на лице. Делът им също намалява от 3.7% на 3.0%.