Сдружение „Фейс ту Фейс”, с председател Магдалина Вълчанова, се утвърди като лидер в организирането на информационни кампании и реализирането на превенционни проекти в подкрепа на борбата срещу трафика на хора в България. Наскоро организацията издаде уникално ръководство за преодоляване на този социален проблем.   

Сдружение “Фейс ту Фейс” в партньорство с Демократичната комисия при посолството на САЩ  ще реализират проект “Застъпническа мрежа” в общините Правец, Ботевград и Етрополе. Основната цел на проекта е намаляване риска от трафик на млади хора чрез създаване и обучение на активни доброволци. Около 60 деца на възраст между 15 и 17 години ще участват в първия етап. Тези ученици ще сформират 3 групи в съответните градове и ще бъдат обучени самите те да обучават свои връстници. Във втората приложна фаза на проекта доброволците  ще предадат своите знания и опит за трафика на хора на други ученици, които са на тяхната възраст.

Друга цел на проекта е създаването на локална мрежа от доброволци, работещи в целия регион. Тази “Застъпническа мрежа” е замислена да служи като поддържащ инструмент за пораждане на осъзнатост у младежите относно проблема  трафик на хора и да ги предпазва от него. Всички доброволци заедно ще работят на принципа “Предай нататък”.

Продължителността на проекта е десет месеца и ще се реализира в три основни фази: обучение на 60 ученика; повишаване на информираността на местната общественост за рисковете от трафик на хора; развитие на самоподдържаща се неформална застъпническа мрежа от доброволци в региона.

Проектът ще бъде представен най-напред в община Правец. Това ще стане на 9 ноември от 10.00 часа в ГПЧЕ “Алеко Константинов”.   Проектът е подкрепен от кмета на града Красимир Живков.