В общинския съвет е постъпило предложение за намаление на цените на два общински имота в село Новачане. Мотивът е, че за продажба на терените са проведени редица търгове, но към тях не е проявен инвеститорски интерес, което налага актуализиране на пазарната цена. Предложението е цената на единия имот да бъде намалена от 33 150 на 15 500 лв., а на другия – от 3000 на 1 800 лв.
Първият имот е с урегулирана поземлена площ от 2 210 кв.м и е отреден за жилищно строителство и обществено-обслужваща дейност. Площта на другия терен е 200 кв.м. Той е отреден за търговска дейност.