В дневния ред на днешната извънредна сесия бе включена докладна за намаляване на цените с 2 до 40% на 18 общински имота, които се намират на територията на бившето военно поделение в Ботевград. Мотивът на общинското ръководство за изготвянето на нови пазарни оценки е, че за продажба на имотите са били организирани редица търгове, но към тях не е имало проявен инвеститорски интерес.
“За” актуализация на цените гласуваха 16 общински съветници, 5-има бяха против, а 1 се въздържа.
Имотите са включени в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост. Те ще бъдат предложени за продажба чрез публични търгове с тайно наддаване.