В момента бюрото по труда прави проучване сред местните работодатели дали биха наели на работа лица до 29 години с компютърна и чуждоезикова подготовка. По-голяма част от анкетираните са заявили готовност да осигурят работа на младежи с такива познания. По-малката част от работодателите са отговорили, че биха искали да приемат на работа млади хора с компютърна и чуждоезикова подготовка, но не могат да реализират желанието си в близка перспектива, тъй като икономическото им състояние е настабилно на този етап.
Анкетирането на роботодатели е подготовка за старта на проект “Шанс за реализацията на младежи в България” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.  Проектът цели предоставяне на обучение по информационни и комуникационни технологии за повишаване на компютърната грамотност, която се явява задължително условие за професионална реализация, както и чуждоезиково обучение.