Постигнатата брутна печалба за 2008 г. на ОББ след провизии и преди данъци е в размер на 217.1 млн. лева. В сравнение с предходната 2007 година, банката е увеличила  печалбата си с 11.4 млн. лева., или с 5.5%, съобщават от пресцентъра на банката.

Общо събрание на акционерите реши нетната печалба за 2008 г. (след провизии и облагане с данъци) в размер на 195 342 811.28 лева да бъде заделена във фонд "Резервен". За пета поредна година основният акционер на банката - Националната банка на Гърция, не разпределя дивидент, реинвестирайки цялата печалба в капитала на банката, осигурявайки по този начин капиталова подкрепа за запазване на пазарните позиции на една от водещите банкови институции в България.

Банката отчита ръст на активите от 26.2 %, достигайки общата сума от над 7.7 милиарда лева. Над 87 на сто от тях са кредити за корпоративни клиенти и граждани, където ръста спрямо края на 2007 година е съответно 43% и 31%.
За 2008 г. постигнатата възвръщаемост на средногодишния капитал (ROAE) достига 23.2%, а  възвръщаемостта на средногодишните активи (ROАА) 2.8%, като по тези показатели ОББ се нарежда сред най-добрите финансови институции по международно приетите стандарти.

Показателят за ефективност (съотношение разходи към приходи) от 37.9% отново доказва изключително високата финансова и оперативна ефективност на банката.
Резултатите на ОББ през 2008 година заслужено й отредиха Голямата награда за Банка на годината. С умерената си и балансирана политика банката остава еталон за пазарно поведение, което й осигурява лоялността на нейните частни и корпоративни клиенти, както и необходимата стабилност, гарантираща й лидерска позиция във финансовата система на страната.