В България са транспортирани четири екземпляра от изчезналия за страната ни вид белошипа ветрушка (Falco naumanni).

Застрашените птици са предоставени от Парка за птици - Валсроде, Германия, съобщиха от "Зелени Балкани".

От там допълват, че това е началото на дългогодишна програма, целяща връщане на вида у нас.

Първите стъпки на програмата ще бъдат поставени с проект "Белошипата ветрушка - без минало, но с бъдеще".