Висшият съдебен съвет на заседание днес избра за заместник-председател на Софийски окръжен съд  Ради Иванов Йорданов. За поста окръжен прокурор на Окръжна прокуратура имаше двама кандидати Владимир Иванов Мицов и Камелия Симеонова Стефанова. След тайно гласуване бе избрана Камелия Стефанова.