Комисията за защита на потребителите (КЗП) освен нелоялните търговски практики, следи и за появата на опасни стоки на българския пазар, съобщиха от комисията. Процесът на продължаващо намаляване на покупателните възможности на хората ги изправя пред необходимостта да редуцират до минимум пазаруването на нехранителни стоки. Това тяхно поведение съвсем естествено води до намаляване обема на продажбите на продукти с такъв характер и изправя търговците пред нелеката битка за тяхното оцеляване в състезанието с жестоката конкуренция. Една от основите, на която се води конкурентната борба между икономическите оператори, е цената, която често се оказва решаващ елемент при вземането на решение за покупка от страна на потребителя. Понижената цена от своя страна, обаче, често води до понижено качество, което понякога има отношение и към безопасността. Практиката показва, че рискът при една част от откритите на пазара опасни стоки е свързан с недостатъчната здравина на материала, от който са изработени, ненадеждно закрепени елементи, с това, че някои от участъците на са достатъчно заоблени, с липсата на предпазни механизми и пр.

Такъв пример може да бъде последната открита по инициатива на инспекторите опасна стока, която е предназначена за деца. При проверката на склад в Бургас представителите на КЗП са попаднали на масичка и столче към нея. При проверката търговецът е представил документи, които обаче не доказват извършени дейности по оценяване съответствието на конкретната стока с нормативно установените изисквания за безопасност. По тази причина е разпоредено да бъде извършено изпитване на стоката в лаборатория. Резултатите показват, че сгъваемото детско столче и масичката не съответстват на нормативно установените изисквания за безопасност и са забранени със заповед на председателя на КЗП Дамян Лазаров. Опасността на този комплект се крие в липсата на заключващи механизми, застопоряващи мебелите в определена позиция, която да не създава риск за детето при ползването им. Отсъствието на такъв механизъм намалява себестойността на продукта и е сериозна предпоставка за възникване на инциденти докато малчугана рисува, пише или се занимава с други игри върху чина, седнал на столчето. Внезапното му ставане, обръщане или дори мръдване може да предизвика нежелано свиване на масата или стола, при което да се стигне до механичен удар. Друга опасност, продиктувана от липсата на предпазен механизъм, е възможността детето само да опита да свие или разгъне мебелите. Тогава то би могло да преклещи пръстите си между движещите се металните части, които също не отговарят на стандартите и са на разстояние по-голямо от 12 мм. Продуктите са опасни и поради това, че не са придружени с инструкции за ползване и никъде не е указано за каква възраст са предназначени.
Тази опасна стока и още няколко други, открити в последно време от инспекторите показват, че се налага в близко бъдеще допълнителна част от усилията в контролната дейност на КЗП да бъдат пренасочени към надзора на пазара за появата на опасни продукти.

По-надеждната защита от опасни стоки ще се реализира по няколко начина. Единият е чрез зоркото бдение на инспекторите при проверките в търговската мрежа в страната. Тяхната максимална концентрация при извършването на инспекциите в обектите и следенето за наличието и на най-малката предпоставка за опасност като липса на съществена или присъствие на заблуждаваща информация, неизвестен производител или вносител, отсъствието на инструкции за експлоатация и пр. е от особена важност в този процес. Както досега, всички стоки със съмнение за опасност, ще бъдат временно спирани от реализация за лабораторно изпитване и отново пускани на пазара само в случай че се окажат безопасни за здравето и живота на евентуалните им ползватели.

Друг съществен аспект от осигуряването на безопасен пазар у нас, който ще продължи да се ползва максимално е възможността за спирането на опасните стоки още на границата на страната и недопускането те да влязат на територията на България. Това е възможно благодарение на стройната система на взаимодействие между Агенция „Митници” и КЗП, при което една голяма част от опасните стоки са спирани още преди да бъдат внесени у нас.

Като цяло за обезопасяването на пазара огромна роля ще продължава да играе европейската система RAPEX, чрез която се осъществява бърз обмен на информация за опасни нехранителни стоки на пазара на Общността. КЗП е контактна точка за България. По тази система тече непрекъснат обмен на информация, което възпрепятства разпространението на вътрешния европейски пазар на доказано опасни стоки и помага на контролните органи в усилията им за премахването на продукти, криещи риск за живота и здравето на потребителитe, предаде Агенция "Фокус".