Това може да стане чрез изграждане на водопорвод от язовир „Бебреш” до трите  села. Стойността на съоръжението по изчисления на общината е около 800 000 лева.
Кметът на общината Г.Георгиев се е обърнал с писмо към премиера Бойко Борисов, в което настоява държавата  да осигури тези средства, за да бъде решен водния проблем на трите села. „Ако държаната осигури финансирането, общината ще организира бързо, своевременно и качествено изпълнение на този водопровод до три месеца” – се казва в писмото на общината.
От десетилетия живеещите в трите села са на  воден режим.