Управителят на МБАЛ д-р Филев Филев ще проведе разговор с японска фирма за закупуване на дигитален рентген и томограф за нуждите на болницата. Цената на апаратурата възлиза на около 1 000 000 лв. “Сумата може да бъде изплатена разсрочено за период от 10 години. Дигиталният рентген представлява много точна съвременна медицинска апаратура, която ще спести много разходи на болницата за консумативи. Пациентът ще получава резултатите от изследванията си на диск”, каза д-р Филев на днешния брифинг с медиите.