Всички специализирани диспансери и болници в страната да се обединят в високотехнологични болници в съответните области в страната.

Това е една от идеите на Министерството на здравеопазването за преструктуриране на болничната помощ, обяви заместник-министърът на образованието Валери Митрев.

Така всички области в страната ще имат според Здравната карта по една високотехнологична болница. По думите на Митрев такива в момента има само в София, Варна и Пловдив.

Според проекта общинските болници в страната ще останат лечебни заведения за долекуване. В тях ще останат само отделенията по акушерство и гинекология, хирургия, педиатрия и вътрешни болести.

Това ще се случи ако за минал период те са извършили не по-малко от 1000 операции, а в отделенията 600 раждания. Ако цифрите са по-малко, то тогава там ще се извършва само долекуване и рехабилитация.

8 региона у нас започват пилотни проекти за преструктурирането на болничната помощ.- създадени са работни групи, които ще изготвят оценка да всяко едно болнично заведение, на всеки един лекар и на тяхната натовареност.