Решението бе взето преди малко на заседанието на общинския съвет. Клубът се намира в бившия стол на фирма „Строител” на улица „Севаст Огнян”.
За продажбата гласуваха 22 съветници, двама бяха против – Цветан Коцев и Христо Якимов.
Цветан Коцев декларира пред съветниците, че ще обжалва това решение пред областния управител. В отговор кметът Георги Георгиев заяви, че икономическите интереси на общината са над политическите.
За продажба ще бъде обявен и клубът на Отечествения съюз, който се намира непосредствено до клуба на БСП