Стартираха дългоочакваните ремонтни дейности на Военния клуб в Ботевград. Днес работници на фирма „Растер ЮГ“ ООД започнаха сглобяването на скелето около сградата. 


Военният клуб е държавна публична собственост и е строен между 1934 – 1938 година. Последните ремонти по сградата са правени преди много години. В началото на 2019 година Община Ботевград включи Военния клуб като „Обособена позиция №1“ в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в четири сгради по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 2”. След крайния срок за подаване на документи, да изпълни ремонтните дейности, се яви само един кандидат - „Растер - ЮГ“ ООД, чиято ценова оферта бе в размер на 139 900,00 лева без ДДС. Строително-монтажните работи се забавиха поради различни причини.


В следващите няколко седмици предстои да бъде подменена дограмата на сградата, монтирана топлоизолация и извършен основен ремонт на покрива.