Досега длъжността се изпълняваше от д-р Стойна Петрова. Конкурсът за мястото ще се проведе в началото на ноември. Сред изискванията, които ръководството на болницита посочва към бъдещите кандидати, е да не са на пенсионна възраст. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване и представяне на проект „Бъдещо развитие в управление на дейността в детско отделение”