Детско отделение заработва най-много средства по клинични пътеки. Всеки месец то докарва на болницата между 23 000 и 25 000 лв. приходи от Здравната каса.
Персоналът на детско отделение се старае да не допуска и нарушения в работата си, с което спестява сериозни санкции на МБАЛ - Ботевград – съобщи управителят на болницата д-р Филип Филев.

На второ място по приходи в здравното заведение се подрежда Хирургично отделение, в което работят предимно университетски кадри от Александровска болница.