На 14 октомври  в хале на бившия завод за хладилници в София Павел Койчев ще представи най-новата си инсталация, наречена „Ние и те, те и ние”. По негови думи инсталацията е провокирана от необичайното  място на представянето й.  „Индустриална”11 е наречена новата галерия, която Павел Койчев се надява да се превърне в център за съвременно изкуство.
Новата арт-провокация на Павел Койчев се случва само три месеца след инсталацията му „Пастирът”, която той представи във водите на езерцето в махала Владовци на Осиковица.