Земеделските стопанства в България ще бъдат преброени през следващата година. Анкетирането на фермерите ще започне от 8 ч. на 1 септември и ще приключи до 20 ч. на 31 ноември 2010 г. Това предвижда проект на закон за преброяване на земеделските стопанства, одобрен на днешното правителствено заседание, съобщиха от правителствения пресцентър.
Документът урежда нормативната база на националните процедури по подготовката и организацията за преброяването, което е заложено Националната статистическа програма. С приемането на проектозакона ще се изпълни Регламент (ЕО) 1166/2008 относно изследванията и структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи, което произтича от ангажиментите на България като член на Европейския съюз.
Актуализирането на списъка на земеделските стопанства и информацията за тях е необходима за стратифициране на изследванията в областта на земеделието, които ще се провеждат след 2010 г.
Основните характеристики, които ще се наблюдават при преброяването, са свързани с административни и географски данни за земеделското стопанство, данни за ръководителя на стопанството, използваната земеделска площ, биологичното земеделие, предназначението на продукцията, разпределението на площите по култури, селскостопанските животни и др. Статистическият въпросник ще бъде утвърден от министъра на земеделието и храните.
Информацията, получена след обработката на статистическите въпросници, се използва само за статистически цели, а получените при преброяването персонални данни са защитени от закона и не могат да се ползват за доказателство пред органите на изпълнителната и съдебната власт, е посочено изрично в проекта. Глобата за нерегламентирано предоставяне на персонални данни, събрани от анкетьорите, е от 2000 лв. до 6000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
Последното преброяване на земеделските стопанства в България е правено през 2003 г.