Комплект от шест атрактивно оцветени детски хавлиени кърпи са забранени за продажба. Кърпите са с рисунки на животни и анимационни герои.

В заповедта на председателя на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Дамян Лазаров, се посочва, че изделията могат да причинят кожни алергии.

Рискът е установен при анализ на резултатите от лабораторни изпитвания, които са показали завишена стойност на PH на воден екстракт. При допустима стойност 7,5 отчетената е 8,64.

Това разминаване, макар и неголямо, е достатъчно да доведе до алергия при потребителите с по-чувствителна кожа. При оценката на риска в графата сериозност на увреждането е маркирано, че то би било леко и водещо до обикновено обратими и неизискващи болнично лечение здравословни проблеми.

Тъй като обаче потенциалните ползватели на тези кърпи са деца, а тяхната кожа по правило е по-нежна, това автоматично прави кърпите особено опасни. Като най-уязвима е посочена групата на децата от 3 до 11 години.

Въпреки че кърпите отговарят на изискванията за устойчивост на цвета на триене, съдържание на азобагрила и формалдехид, рискът от завишената стойност на PH на воден екстракт е достатъчно основание те да бъдат забранени за продажба, за да се предотвратят всякакви, дори и минимални рискове от предизвикване на обриви и зачервявания на кожата при децата.

До лабораторен анализ се стига след извършена още на границата проверка от инспектори на КЗП със съдействието на Агенция „Митници".
Вносителят на хавлиените кърпи не е представил документи, удостоверяващи съответствието на кърпите с нормативно установените изисквания за безопасност.

Тогава бе наложена временна забрана за пускането им на пазара, като целият внос бе оставен на отговорно пазене в склад на търговеца до излизането на резултатите от лабораторните анализи и установяването на евентуалния риск при употребата на кърпите.