Учителите от Основно училище „П. К. Яворов" с. Гьоврен, общ. Девин започват ефективни стачни действия от понеделник.
Те имат едно единствено искане - изплащане на дължимите трудови възнаграждения до настоящия момент.

Заплати учителите не са получавали от юли месец.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" е обезпокоен от ситуацията в училището, от възникналото напрежение в учебното заведение, в което учителите не са получавали работни заплати от м. юли 2009 г.

От Синдиката обявяват, че ще предприемат всички законови мерки за защита на стачкуващите учители и ще уведомим МОМН за неразрешения до този момент проблем.

Стачният комитет е готов за ефективната стачка и от днес учителите са в едночасови предупредителни действия.