Резултатите от предприетите мерки за стабилизиране на фискалната позиция вече започват да се проявяват, съобщават от финансовото министерство. Бюджетният дефицит на месечна база бе намален над 5 пъти още през месец август спрямо юли.

При дефицит за месец юли от 564,3 млн. лв., за август той е 92,3 млн. лв., а през септември продължи да се свива до 73,6 млн. лв. За момента подобряването на салдото на месечна база е все още само по линия на строгите ограничения в разходите, предаде агенция Кросс.

Приходите и помощите по консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец септември са в размер на 18 525,3 млн. лв., или 56,9% от планираните за годината в ЗДБРБ за 2009 година. Отчетените постъпления са 88,8% от тези за същия период на миналата година.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец септември възлиза на 14 868,0 млн. лв., което е 80,3% от общите постъпления по КФП.

Фискалният резерв към 30.09.2009 г. е в размер на 7 691,4 млн. лева.