Национален горещ телефон за деца в риск започва да работи от днес. На телефонен номер 116 111 екип от петима психолози, педагози и социални работници ще приема сигнали от деца и възрастни за различни проблеми. Линията е денонощна и безплатна, независимо дали се обаждате от домашен, уличен или мобилен телефон.

Новооткритата линия е част от единния европейски номер за консултиране на деца в риск. У нас тя ще се управлява от агенцията за закрила на детето и ще се реализира от екип на фондация „Асоциация Анимус". „Трябва да кажа на децата, че разговорите на този телефон са абсолютно конфиденциални. Това е тяхната тайна, тази тайна се нарушава само когато се прецени, че детето има нужда да бъде закриляно, т.е., че има опасност за живота и здравето му. Пряко сме свързани с телефон 112, ще има и допълнително обаждания към структурата на МВР, към „Бърза помощ", за да не се губи време всяко едно дете да получи незабавна помощ, ако това е необходимо", обясни директорът на фондацията Мария Чомарова.
Над 800 консултации по проблеми на деца и младежи са направени по време на тестването на горещата линия през последните три седмици. Обажданията са били свързани с емоционални проблеми, сексуален и психически тормоз.