Правителството даде съгласие да се открие консулство на Украйна в България, което ще бъде със седалище в Русе и ще обхваща територията на областите Русе, Разград, Силистра и Велико Търново.

Почетен консул ще бъде Пламен Бобоков.

Той е управител и председател на управителния съвет на „Приста ойл" АД, председател на управителния съвет на „Монбат"АД, Монтана и председател на управителни съвети на други дружества.