Община Ботевград е разработила проект по Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмент за предприсъединителна помощ България – Сърбия. Целта на разработката е осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за модернизиране на инфраструктурата в областта на спорта: тренировъчна зала, ремонт на тенис кортовете, спортни площадки и технически съоръжения.