Георги Георгиев поиска от съветниците да го упълномощят да предприеме действия за прехвърляне на язовир “Бебреш” в активите на общината. Язовирът е публична държавна собственост и към настоящия момент се стопанисва от “Напоителни системи”.
“Язовир “Бебреш” е основен водоизточник за питейно-битови нужди на населението от общината. До този момент обаче за неговата поддръжка не е вложен нито лев. В същото време ВиК ежегодно плаща стотици хиляди лева за това, че ползва услугите на “Напоителни системи”, обясни градоначалникът.
14 съветници гласуваха “за” предложението, 6 бяха против, а 4-ма се въздържаха.
Сред гласувалите против бе съветничката Петя Кочкова. Тя мотивира своя вот така: “Общината показа, че е неспособна да издържа общинските обекти - не са покрити разходите за газ на зала “Балкан” за 2008 год., новият спортен център ще се издържа от делегираните бюджети на училищата. А на чия издръжка ще бъде язовир “Бебреш” – на Гачо Гачев ли?!

“С вашата злоба ще се самоунищожите и като съветници, и като личности”, заяви в отговор Георги Георгиев.