Общински съветници от МК ГДБОП, БСП и ГЕРБ излизат пред обществеността с декларация срещу непристойното поведение на колегата им от ОББО Георги Георгиев по време на заседанията на Общинския съвет. Те заявяват категорично, че няма да толерират неговото държание и апелират за възстановяване на цивилизования и разумен диалог в заседателната зала. 


А ето и пълното съдържание на декларацията:


ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, МАНДАТ 2015-2019 Г.


ОТНОСНО: ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ СИСТЕМНИ НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД


ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ


Уважаеми г-н Председател,


Дами и Господа общински съветници,


Ние, долуподписаните общински съветници, остро възразяваме срещу   поведението на общинския съветник от групата на ОББО Георги Цветанов Георгиев по време на заседанията на Общински съвет – Ботевград. 


С настоящата декларация изразяваме категоричната си позиция на несъгласие със системните нарушения на Правилника за работа на ОбС от страна на съветника Георги Георгиев, с което той уронва авторитета на конституирания с гласовете на гражданите на община Ботевград Общински съвет за мандат 2015 – 2019г., избран да работи по съвест в името на  градивното развитие на населеното място, в което живеем.


Поведението на съветника Георгиев обаче не само е в разрез с добрия тон на един цивилизован дебат, то е недопустимо за човек с претенцията да бъде обществен представител, независимо на колко голяма група граждани на общината!


Изразявайки това становище, ние потвърждаваме, че по време на заседанията на Общинския съвет Георги Георгиев:


- нарушава непрекъснато чл. 45, ал.2, чл. 46, ал.2 и 3 и чл. 81 от Правилника за работа на ОбС, като си позволява да взема думата за изказвания, реплики, дуплики и предложения безразборно, без разрешението на председателя /или председателстващия заседанието/ и въпреки отправяните от негова страна напомняния за нарушавания на реда в залата, което на практика възпрепятства нормалното и делово протичане на заседанията;


- държи се фамилиарно, неуважително и си позволява да отправя обидни реплики и квалификации към свои колеги, към общинското ръководство, юриста на ОбС и представители на общинската администрация;  


- елементаризира дебатите по важни въпроси с неуместни подмятания извън темата;


- налага открит натиск и търси сметка за начина на гласуване от страна на свои колеги... 


Тези примери са изключително малка извадка от „цветистия“ тон, който Георги Георгиев използва в заседателната зала на един от най-важните органи на местното самоуправление, а именно – Общински съвет Ботевград, дискредитирайки по този начин неговата роля пред местната общественост. 


Още по-тревожно е, че това поведение се демонстрира от общински съветник, пряко свързан с управлението на общината в предишните 12 години /като неин кмет/, който би трябвало да е напълно наясно с ролята и функциите на всяка една институция, изграждаща структурата на местното самоуправление в една община.


Не можем да подминем и факта, че въпреки нашите многократно (до момента само гласно изразени) протести в залата, тези действия на съветника Георги Георгиев, продължаващи вече месеци наред, не намират заслужен, колективен и единен отпор от страна на останалите законно избрани представители от жителите на община Ботевград в местния парламент. 


По тази причина и във връзка с гореизложеното:


Ние заявяваме открито както пред Вас, така и пред гражданите на община Ботевград,


че от този момент проявата на търпимост по отношение на поведението на общинския съветник Георги Георгиев в рамките на сесиите на ОбС – Ботевград за нас вече ще е равнозначно на толериране на това поведение!


Затова ние се разграничаваме категорично от подобна толерантност и апелираме за възстановяване на цивилизования и разумен диалог в заседателната зала на ОбС – Ботевград, заявявайки публично, че ще използваме всички законови средства, за да отстояваме правото на гражданите на общината да бъдат представени в един нормално работещ Общински съвет!    


Общински съветници:


Тихомир Найденов
Спасен Ценов
Стефка Граматикова
Илин Черняшки
Христо Железарски
Борислав Витков
Георги Гърбиджанов
Радослав Маринов
Веселка Златева
Иван Райчинов
Коцо Коцев
Цветан Цолов
Еленко Иванов
Филип Филипов