Общините у нас ще получат сегашните държавни професионални гимназии на своята територия, съобщи вчера зам.-министърът на образованието и науката Милка Коджабашиева. Много общини с решение на общинските съвети вече ги били поискали, а и политиката на министерството била децентрализацията на тези училища.

С новия закон ще се разграничат гимназиите с национално значение. Те ще трябва да доказват своята значимост за икономиката на страната. За пример бе дадена  Морската гимназия във Варна и Националната гимназия по прецизна техника и оптика в София.
За изработването на новия закон МОН разговаря с Министерството на земеделието и храните, под чието ръководство са държавните училища със селскостопански специалности и с Националното сдружение на общините в България.
Според Лисабонската стратегия до 2020 година 90% от децата в ЕС трябва да бъдат обхванати в предучилищно възпитание от 4-годишна възраст, съобщи още Милка Коджабашиева. Групите на 4-годишните, както и на 5-годишните ще бъдат водени от учители по предучилищна педагогика, а не от начални - обясни зам.-министърът.