Днес от 14 часа в областната администрация ще се проведе среща на министъра на здравеопазването Божидар Нанев с кметовете и управителите на болници в Софийска област. По този повод публикуваме пълния текст на изказването, което управителят на МБАЛ - Ботевград смята да направи пред присъстващите. Ето какво гласи текстът:

                                             Уважаеми г-н министър,  
                                             Уважаеми г-н областен управител,
                                             Уважаема г-жо Начева, 
                                             Уважаеми Г-да кметове, 
                                             Уважаеми колеги,

Позволявам си да взема думата с едно кратко представяне на ръководената от мен МБАЛ Ботевград ЕООД.
МБАЛ Ботевград е сертифицирана по ISO 9001-2008 и няма нито лев задължения. Болницата  се е разплатила към всички доставчици, включително и за месец януари т.г.
Разполагаме с отделения по всички основни  специалности, с изкл. на неврохирургия и травматология и ортопедия.
През 2009 г. започнахме годината със 100 легла и я завършихме със 141. Реализирахме 30749 леглодни - използваемост 93,75%.
Работихме по 115 клинични пътеки и отчетохме общо 5889 клинични пътеки. Преминалите болни през МБАЛ – Ботевград са 6295.
Тази година сключихме договор по 128 клинични пътеки. Леглата са ни 153.
През ботевградската болница са преминали 406 болни – социално слаби и безработни хора, без здравни осигуровки. Лечението им възлиза на около 230 000 лв., които са за сметка на лечебното заведение.
За годината от общо 349 родени за Ботевград бебета, 319 се родиха в болницата ни.
Направихме 1778  хирургически интервенции /за всички хирургически специалности/ и изработихме 6021 хистологии- биопсии.
Изработихме 2 602 135 лв., от които ни бяха удържани 373 612 лв. под формата на глоби. Изплатени ни бяха 2 228 523 лв. при делегиран бюджет 2 221 635 лв..
Бюджетът ни за т.г. е 1 700 000 лв. За първото тримесечие е разпределен така: 150 000 лв.; 126 000 лв. и 160 000 лв. - общо 443 000 лв., т.е. една четвърт или 25% от определения бюджет.
Разходите за един месец на болницата  се разпределят по следния начин:
- Фонд “Работна заплата - 145 000 лв.;
- Медикаменти и консумативи - 30 000 лв.;
- Ток, газ, вода и транспорт - 30 000 лв.;
- Лизингови договори и договори за поддръжка  - 25 000 лв.
Общо разходите възлизат на 230 000 лв.
Изводът е, че при горния бюджет болницата бързо влиза във фалит защото за първото тримесечие ще натрупа 247 000 лв. дълг, който за годината ще нарасне на 1 000 000 лв.

Г-н министър, на 12. 01. т. г. издадохте заповед РД 09.17, с която ни задължавате да правим диагностика, консултации и транспорт на спешно болните, но никъде в заповедта не пише откъде ще се вземат средствата за това, още повече, че ни намалявате бюджета. Две взаимно противоречащи си неща. Ако дадете бюджета на центъра за спешна медицинска помощ на болницата, тогава може да се каже, че   заповедта Ви е издържана .

Болницата се източва и от хемодиализата - чисто държавна дейност. Апаратите са далеч над 30 000 работни часа. Те са доставени с държавна поръчка през 1998 г. Нескончаемите ремонти и  рециклираните апарати са за сметка на болницата. Водната  инсталация е амортизирана и се нуждае от спешен ремонт, за който са нужни 30 000 евро. Договорът за поддръжката й е 3000 лв. ежемесечно. Всички тези средства се плащат от болницата.
За миналата година сме направили 3156 диализи, като за 1 диализа сме похарчили 107 лв., а сме получили 60 лв. от Министерството на здравеопазването, на всичкото отгоре парите идват нередовно и на части.

Г-н министър, с новите изисквания за кадрово обезпечение ни раздухте абсолютно излишно щата в някои специалности, с което ни увеличихте разходите за заплати. Качеството обаче не се постига с количество! Въпреки това намалявате бюджета - отново две взаимно противоречащи и  изключващи се действия. Поискахте ни специализанти. Не знаете ли, че годините от 2004 до 2007 включително са нулеви. Не знаете ли, че специализантите по настоящата Наредба са длъжни през цялата специализация да са в базата, а не при нас.

Г-н министър, така наречената здравна реформа чии интереси  обслужва? - На пациентите? - Във всички случаи не, защото те си искат болницата и са готови на гражданско неподчинение. Видяхме ги по площадите. На медицинските работници? – Също не, защото те също си искат болницата, та макар и с мизерните заплати, за които работят /средната брутна работна заплата е 571 лв./. Високо квалифицираните лекари не желаят да мерят кръвно налягане срещу 100 лв. на дежурства в новоформирани и дублиращи спешни кабинети. На големите държавни болници, които са с раздут щат, неясни капиталови и други разходи и огромни дългове - общо над 200 млн. лв.? Като че ли става въпрос именно за обслужване на техните интереси. Например ВМА дължи на фирма ИНФОМЕД над 4 500 000 лв. за ендоскопска и лапароскопска апаратура. Болницата дължи към доставчици и кредитори над 20 млн. лв., но въпреки това се прави супер модерна операционна за миниинвазивна хирургия с 6 модула за 2 млн. лв. и предстои изграждането на още няколко такива. Не е чудно защо на срещата с Вас и премиера в залата на Министерството на здравеопазването бяха поискани и 20 млн. лв. за доизграждане на Спешния им център. Остава само да бъдат тласнати към фалит стотина малки болници, за да им се доставят и пациенти. Тук като проблем стои и изискването за брой операции по дадени пътеки, осакатяващо специалистите хирурзи, работещи в общинските болници, което по същността си противоречи на даването на специалност “Хирургия”. Само че тези социалистически мастодонти, създадени преди 40-50 години са отживелица и са доказали своята неефективност. Справка: преформирането на болница „Шарите“ - Берлин  в бившата ГДР. Световно известната Мейо Клиник е създадена в Рочестър - град със 100 000 население. Тази която е в Джаксънвил е с 219 легла, а тази във Финикс с 224. Цитирам ги защото знам че сте хирург.

Г-н министър, не по-малко обидно е подписването на Анекса за изработеното над бюджета и непрекъснатите Ви заплахи за проверки от МЗ, НАП и Прокуратурата. Българският лекар е човек с морал и затова работи като ординатор за 500 лв. и като началник отделение за 620 лв. Той не е престъпник и не заслужава такова отношение. Българският лекар с право задава въпросите: “Къде са парите от здравното осигуряване?”, "Къде са парите от резерва на НЗОК- 700 млн. лв., който се деблокираше в края на декември всяка предходна година?”,  “Защо ни платихте парите за ноември през януари, а за декември само половината през февруари?”, “Защо за ноември и декември 2009 г. ни се плаща от бюджета за 2010?”.

Г-н министър, надявам се, че Вие и Управителният съвет на НЗОК ще преосмислите т. нар. реформа и ще дадете възможност на работещите болници да продължат да съществуват. Още повече, че общинските не тежат на държавния бюджет. Няма големи и малки болници, а има добре работещи болници без дългове и зле работещи болници с големи дългове. Насочете вниманието си към последните!
В здравеопазването не може да се робува нито на лобистки, нито на политически  интереси!