“До този момент съм присъствал на 6 национални срещи по въпроси, свързани със здравната реформа. Останах удовлетворен обаче от вчерашната, защото имах възможност да изложа своето становище пред премиера Бойко Борисов. Първият ми мотив защо ботевградската болница трябва да остен бе, че реформата, която се предприема в момента, отдавна е извършена в местното лечебно заведение в технологично, структурно и кадрово отношение. Резултати от тези действия не закъсняха. Ботевградската болница реализира положителен финансов резултата за миналата година, няма закъснели и отложени плащания към кредитори. Вторият мотив, който посочих, бе, че за миналата година болницата е субсидирала държавата с около 500 000 лева. В това число са средствата за хемодиализа, възлизащи на 160 000 лева., около 250 000 лева за лечение социално слаби граждани, над 10 000 лева поети задължения за ток и вода на Спешна помощ. последната сума все още не са издължени на МБАЛ. Кадрите на болницата също субсидират държавата с ниските си заплати”, каза д-р Филев на брифинг с медиите, които се проведе тази сутрин. Управителят на МБАЛ сподели, че на работната среща е изразил становище, че реформата трябва да започне от големите университетски болници, защото “те имат раздут щат, огромен сграден фонд, който се използва нецелесъобразно, и в тях се извършват лъскави нескончаеми ремонти”. На работната среща д-р Филев е изтъкнал и факта, че в ботевградската болница се лекуват пациенти , както от съседни, така и по-далечни общини.

“В крайна сметка съм удовлетворен от изказването на премиер-министъра, който заяви: “Ботевградската болница ще остане, защото тя изпълнява своите функции. Ще подходим индивидуално към всяка болница. Ще пристъпим към закриване само на болници, които нямат функции.”. Повече от ясно е, че ще има закрити болници, но там където те не са адекватни на потребностите на населението. Не трябва да се простъпва към унищожаване на нещо, което е изградено, което функционира. Държавата първо трябва да запуши дълговете на големите болници, които надхвърлят 260 милиона лева”, каза още управителят на ботевградската болница.

Д-р Филев съобщи, че в четвъртък ще се проведе национална конференция на Сдружението на общинските и частни болници в страната. На нея ще стане ясно дали обещанията  на правителството задоволяват вижданията на Сдружението и ще има протести срещу здравната реформа. “Моето мнение е, че трябва де изчака с протеста, за да видим какво ще се случи – дали наистина ще се плати на болниците за извършена дейност над делегираните бюджети, дали ще се гласуват промените в Закона за здравеопазването, които ние сме поискали, дали наистина прословутата реформа ще бъде адаптирана за всяко лечебно заведение. Според мен протестните действия ще бъдат мотивирани само, ако правителството не изпълни обещанията си”, каза още д-р Филев. Той смята, че още след първото тримесечие на годината ще се разбере дали трябва да има протести, или не.