Пред болницата ще бъде поставен ценоразпис с цените на медицинските услуги. Това е изискване на здравната каса, което трябва да бъде изпълнено, съобщи управителят на МБАЛ д-р Филев. Той уточни, че медицинските услуги заплащат само пациентите без здравни осигуровки. “За да не си помислят хората, които идват в болницата, че тя обслужва пациенти само срещу заплащане, ще поставя и втора табела, на която ще пише, че МБАЛ – Ботевград има сключен договор със Здравната каса и лекува безплатно здравноосигурените”, съобщи управителят на лечебното заведение. Д-р Филев информира, че тази година Здравната каса не е сключила договор с клиничната лаборатория на болницата за изследвания с направления. “Право за работа с направления се дава само на една лаборатория в доболничната помощ, а такава има”, обясни д-р Филев. Той каза, че клиничната лаборатория в болницата е оборудване със съвременна медицинска апаратура, закупена на лизинг.
“Обмислям идеята догодина да открия ДКЦ към болницата. Лечебното заведение разполага и със сграден фонд, и с необходимата апаратура за тази цел”, допълни управителят на МБАЛ – Ботевград.