ОбС единодушно прие отчета за дейността на болницата през миналата година и даде висока оценка за работата на управителя д-р Филип Филев. Предоставената информация обаче предизвика дебат в местния парламент, който продължи близо час. Съветниците д-р Валери Радков и Михаил Димитров отправиха към д-р Филев конкретни въпроси: „Доболничната помощ помага ли на болницата?” и „Ръководството на болницата подписало ли е договори за наем с лекари от доболничната помощ?”.

„Отделни лекари от доболничната помощ помагат на болницата. Останалите разпращат пациентите да се лекуват в други лечебни заведения. Що се отнася до втория въпрос, има подписани договори за наем с петима лекари от доболничната помощ. Те плащат по 1 лев на квадратен метър, но цената ще бъде корегирана със задна дата, ако съдът се произнесе в полза на решението на ОбС за увеличаването й.”, отговори управителят на МБАЛ. Той информира общинските съветници, че болницата все още не е получила парите, които е заработила за месец декември 2009 година. „Забавянето на плащанията се отразява неблагоприятно върху дейността на болницата. Вече имаме дълг в размер на 120 000 лева към доставчици. Ако не успеем да се справим до края на март, има опасност от фалит на болницата. Аз съм готов да подам оставка, ако трудът ми за спасяването й се окаже напразен”, допълни д-р Филев.

Съветникът арх. Димитър Маринов упрекна управителя на болницата в политиканство. „Не е длъжна само държавата да помага на болницата. Общината също трябва да осигурява средства за тази цел. По време на сесията за приемането на бюджета предложих да се предвидят  пари за здравеопазване през 2010 година. Тогава д-р Филев си замълча. Като данъкоплатец аз искам да се заделят приоритетно средства за здравето на хората”, каза съветникът. Изказването му предизвика остра реакция от страна на Йордан Йорданов. „Вие сте политикан, арх. Маринов. Приветствам д-р Филев за борбата му да спаси болницата. Не веднъж кметът Георгиев е казвал, че само от здравноосигурените жители на община Ботевград в държавата постъпват около 700-800 000 лева всеки месец, а за дейност на местната болница се отпускат малко над 100 000 лева”, каза Йорданов.

Кметът Герогиев също изрази несъгласие с изказването на арх. Маринов. „Само глупаци могат да не виждат какво се случва в болницата. През последните две години общината е осигурила над 2 000 000 лева за изплащане дълговата на болницата, за медицинска апаратура, за ремонтни дейности в някои отделения, вапреки че парите трябва да дойдат от здравните осигуровки на хората. Не можем от местните данъци и такси да заделяме средства за здравеопазване. Това не е законно. Приходите от местни данъци и такси се използват за сметосъбиране и сметоизвозване, за благоустрояване в населените места”, заяви градоначалникът. Той предложи в решенито за приемане на отчета на болницата да се добави, че ОбС се обръща към Министерството на здравеопазването и НЗОК да изплащат редовно и навреме заработените средства на болницата.

Георги Георгиев съобщи, че общината има на 100% готовност да участва с проект за финансиране на ремонтни дейности в местното лечебно заведение. Така той отговори на въпроса на Марсел Методиев: „Ще участва ли болницата с проект за финансиране по ОП „Регионално развитие?”.

Припомняме, че за миналата година МБАЛ - Ботевград успя да реализира положителен финансов резултат в размер на 319 000 лева. За отчетния период са снижени разходите за дейността спрямо 2008 год. с 220 000 лева. Най-голямо намаление бележат разходите за материали, горива, ел. енергия, амортизация и храна. Задълженията се погасяват редовно.
През миналата година през здравното заведение са преминали  6 351 пациенти, с 1290 повече в сравнение с 2008 год. Броят на починалите болни е 109. Починалите от болести на органите на кръвообращението са с доста висок относителен дял – 62.38%, от болести на дихателната система – 11.92%.
Персоналът в МБАЛ – Ботевград наброява 179 човека. Средната работна заплата в медицинското дружество е 567 лева. През 2009 год. трудовото възнаграждение е по-високо с 60 лева от предходната година.
Показателите на приетия бизнес план за отчетния период са изпълнени. Болницата е реализирала приходи в размер на 3 259 546 лева, а извършените разходи възлизат на 2 940 260 лева.
Общият размер на планираните приходи за тази година е 3 488 500 лева, а на разходите за дейността – 3 315 000 лева.