До момента общината е изплатила финансови помощи на 110 майки, родили през миналата година. Помощи ще бъдат раздадени поетапно на още 130 жени, станали майки през 2009 год., съобщиха от община Ботевград. 
За тази година също са предвидени средства за подпомагане на младите майки. За целта общината ще осигури 200 000 лева.