Днес община Ботевград изплати 20 300 лева като еднократна помощ за раждане на 42 майки. От тях 11 са с висше образование и са получили по 600 лева; 18 са със средно образование и са взели по 500 лева, с основно образованние са три жени, а осем – нямат образование. На  тях общината изплаща като помощ по 200 лева.
Общината е изплатила 1200 лева еднократна помощ на майка на близнаци, която има висше образование и 1000 лева на майка на близнаци, която е със средно образование.
Средствата за еднократна помощ са от собствените приходи на общината.