Днес Община Ботевград изплати общо 25 300 лева финансова помощ на 52 майки, подали заявления в периода 26 май – 24 август 2018 год., съобщи зам.-кметът Борис Борисов. 


19 майки с висше образование са получили по 600 лева. Една майка, също с висше образование, е подпомогната с 1 200, тъй като е родила близнаци. 17 майки със средно образование са получили по 500 лева. По 300 лева са изплатени на 8 майки с основно образование. Със сумата от 600 лева е подпомогната майка / с основно образовани/ на близнаци. На 6 майки без образование са изплатени по 200 лева, уведоми зам.-кметът Борисов. 


Средствата за финансово подпомагане на майките, родили през настоящата година, са заложени в бюджета на общината.