До момента от фирмите-изпълнители на пътните ремонти в столицата са декларирани изпълнени текущи ремонти на 20 000 кв. м. за 1,5 млн. лв.

Общината ще плати извършените дейности едва след извършването на контролни проверки за изпълнението и ще признае само това, което отговаря на изискванията за качество.

В бюджета на София са предвидени 26 млн. лв. за текущи ремонти, като два милиона от тях са за ремонт на тротоари и шахтови отвори.
Девет милиона лева са отделени за ремонт на мостовите съоръжения в столицата, като три от тях в момента се ремонтират.

Следващата седмица започва ремонтът на отсечката на ул. "Цар Симеон" от бул. "К. Величков" към ул. "Хайдут Сидер", където ще се ремонтират трамвайният път и уличните платна.

След приключването на ремонта на моста на ул. "Хр. Колумб" ще започне текущият ремонт на бул. "Брюксел".