Кирил Иванов бе в Ботевград на 27 ноември, когато по инициатива на РИОКОЗ пристигна мобилен кабинет за изследване на СПИН и хепатит. Тогава само за един ден доброволно се изследваха 130 ботевградчани – предимно ученици и жители на ромската махала

ВИЗИТКА
Кирил Иванов е завършил през 1999г. специалността  „Психология” във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий”. През 2003г. прави  магистратура и придобива специалност „Клиничен психолог”. Преди да започне работа в КАБКИС по програмата „ Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, трудовата му биография включва работа  като психолог в  Дом за психично болни „Св. Иван Рилски”, Национален център по наркомании София и др.
.


Господин Иванов, как се установявя наличието на ХИВ вируса?
Към момента в света са познати два вида тестове: бързи и потвърдителни. Към бързите спадат основно: Hexagon, Sure check HIV ½, Start Pack ½   и др. Потвърдителните тестове се: Elisa  i Western Blood. Предимството на бързите тестове се състои в това, че резултатът се получава до 10-15мин.

Кои хора могат да се изследват в лабораториите на КАБКИС?
 Право на изследване има всеки един  гражданин, навършил пълнолетие. Изследването може да бъде проведено на територията на всеки един от 18-те КАБКИС  кабинета на територияна на страната. За достоверен се приема резултат, който е направен в 90-дневен период след последния рисков контакт. /секс без презерватив, използване на общи игли и спринцовки  и други материали за инжектиране, при преливане на кръв от човек, който живее с ХИВ, както и от майка на бебе/.

А какви хора най-често търсят услугите на вашите кабинети?
Трудно може да се деференцират отделни групи от хора. Клиентите, които посещават КАБКИС не могат да бъдат обособени по групи според етническата им принадлежност, възраст, образованост, или пол.
През 2006г. стартира Национална информационна антиспин кампания, чиято основна цел бе представянето на информация на по-голям брой хора, отнасящта се за това какво представлява ХИВ и СПИН, начините на предаване, както и предпазване. В резултат на  кампания през 2007г. броят на изследвалите се лица е нарастнал три пъти в сравнение с предходната 2006 година. В момента се наблюдава подобряване на сексуалната култура при младите хора, които тепърва започват да додят сексуален живот. Тя се изразява  в това, че те все повече започват да използват презервативи, а това несъмнено намалява риска от заразяване с ХИВ и други полово-предавани инфекции.

Ако изселдването покаже положителен резултат, какво следва?
При наличие на различен от отрицателен резултат, на  всеки един клиент се  подлага подлагането на потвърдителен тест Elisa. Ако резултатът от този тест отново се окаже положителен се извършва последния потвърдителен тест Western Blood.

Вашият съвет?
Единственият начин човек да се предпази от заразяване с ХИВ, или която и да е друга полово-предавана инфекция, е като използва презерватив при всеки един сексуален контакт, независимо от вида му, от началото до края му.
Към момента в България има над 800 официално регистрирани серопозитивни лица, като възрастовия диапазон започва от най-ранна детска възраст и достига до дълбоки старини. Реалният брой на хората, които живеят с вируса на ХИВ , но все още не са го остановили за съжаление , е с пъти повече.

Интервю на Ива Иванова