Това предложение е внесъл кметът Георги Георгиев за разглеждане в общинския съвет. В докладната записка е посочено, че за по-рационалното управление на имота е необходимо целият сграден фонд да бъде изваден от капитала на търговските дружества и да се включи в активите на общината.

Става дума за 7-етажната сграда на стационара, административната сграда, гаражите и другите помощни постройки, сградата на бившата поликлиника, в която се намират Медицински център, Стоматологичен център, Медикотехническа лаборатия и  др. Балансовата стойност на сградите е  няколко милиона лева.

В замяна на отнемането на собствеността, търговските дружества ще получат право на ползване за срок от три години. Болницата ще плаща наем по 500 лева месечно на общината за ползването на сградата, медицинския център – по 400 лв, Стоматологичния център – 300 лв, медикотехническата лаборатория – 300 лева.