Г-н Георгиев, на вчерашната сесия Вие попитахте служители от общинската администрация къде са тръгнали, след като работодателят им е още в залата. Защо не спряхте съветниците от ГЕРБ? Вярно е, че не сте техен работодател, но все пак бяхте водач на листата. Напускането на мнозинството породи съмнения у опозицията и присъстващите граждани, че всичко се случва по предварително режисиран сценарий.


До голяма степен Вие отговорихте на въпроса. Всяка една сесия на Общинския съвет, специално за мен, като кмет на Ботевград, и за цялата общинска администрация представлява един месечен отчет или план за работа. Защото всичко, което се разглежда на сесията, е свързано основно с работата на общинската администрация. Много често по време на сесиите се отчита какво е свършено по дадено въпрос. Почти няма човек от общинската администрация, който ако се вникне във всеки един поставен въпрос, да не види своето място. Ето защо съм убеден, че общинската администрация трябва да наблюдава много подробно и всеотдайно заседанията на ОбС.
Много често някои се опитват, ето и Вие така задавате въпроса, да вменят, че кметът режисира нещата. Аз режисирам само едно, и то е в личен план – как ще живее моето семейство. В служебен план единственото, което режисирам предварително, е свързано със сутрешните оперативки, т.е. предварително си набелязвам точките, които ще поставям за разглеждане. Само в този смисъл може да се приеме, че има режисура.
Аз не съм виновен, че някой е решил да направи нещо в ОбС, както вчера се случи с въпросите. Те не бяха добре обмислени. Излизат неподготвени. За пореден път ще кажа, че голяма част от нашите съветници не са в час с материята, която се обсъжда на сесиите. Задават ми 11 въпроси от името на гражданите. Убеден съм, че нито един въпрос не е от името на гражданите. Защото не се поставят въпроси, свързани със здравеопазването, образованието, асфалтирането на улици. 
Смятам, че през последните десет година има публичност и прозрачност. И едва ли е имало момент, в който преди да предприема по-сериозни действия за решаване на даден обществен проблем, не съм се допитал до широката общественост. И друго искам да припомня - на врата на кмета пише: „Приемен ден – всеки ден”.  


Също на вчерашната сесия Вие обявихте, че „под масата, между краката на един от съветниците, има записващо устройство". Откъде получихте тази информация и как е името на въпросния съветник, притеснява ли това, че може действително да е било поставено записващо устройства, след като представители на медиите, които отразяват сесиите, записват дебатите с диктофони?


Казвал съм стотици пъти, че кметът има информация по много въпроси и много проблеми, свързани с тази община. А как е получена тази информация, това си е работа на кмета. Искам да подчертая, че не използвам нерегламентирани средства за набиране на информация. Получавам я посредством различни канали. Трябва да ви кажа, че точно преди да вляза в заседателната зала, дойде човек и ме уведоми, че съветник си е сложил записващо устройство. За мен това тайничко записване е непочтено. Затова уведомих председателя и съветниците. Присъстващите граждани също трябваше да знаят.
Въпросният съветник не е от тези, които не питат.
Аз нямам нищо против сесиите да се записват. Дори вчера казах на председателя на ОбС да покани 10 фирми да снимат и да излъчват на живо, но за тяхна сметка. Никога не сме налагали забрана да се снимат сесиите. Колкото повече отваряме вратите да се знае, да се види, да се чуе, толкова повече някои стават мнителни.   
 
Казахте, че фирмата, която изгражда завода за рециклиране на отпадъци, е „ зациклила финансово”. Това означава ли, че обектът е замразен в момента?


Доколкото знам между акционерите са възникнали недоразумения. Чехите са поставили някакви условия, другите не могат да ги изпълняват. По тази причина чужденците са излезли от съдружието. Имам информация, че до момента в изграждане на завода са вложени около 600 000 лева. Виждам, че от месец-два изграждането е преустановено. Изпратих работна група да направи една среща с инвеститорите, за да се изясни дали ще продължават изграждането, или няма да продължават. Защото ако не мислят да завършат обекта до 9 септември, ние ще търсим други инвеститори. През Ботевград са минавали и други фирми, които имаха желание да изградят това предприятие.
На площадката са изградени работните помещения, знаем, че са доставени поточните линии. Мен лично ме интересува заводът за сепариране на отпадъци да бъде изграден по-бързо. Така само 20 на сто от боклуците ще се депонират в новото депо.
Още от понеделник ще започнем да търсим нов инвеститор, който да се заеме сериозно с изграждане на завод за сепариране на отпадъци.  


Вярно ли е, че двамата служители от отдела по интеграция на етносите при общината са в принудителен платен отпуск и ще бъдат освободени от работа?


Този отдел беше създаден преди 7-8 години, за да се работи по-близо с ромското население, да се търсят решения на различни проблеми, свързани с тяхното образование, здравеопазване, осигуряване на работа и т.н. Не съм доволен обаче от резултатите, които се получават. Предупредил съм служителите, че ако продължават да работят така, ще си заминат. И от това не трябва да правим трагедия. Мисля, че разсъждавам правилно.